PROGRAMA “CÓXEGAS” DA FEDERACIÓN DE ANPAS PARA SETEMBRO

PROGRAMA “CÓXEGAS” DA FEDERACIÓN DE ANPAS PARA SETEMBRO

Un saúdo familias

Como xa indicamos nunha publicación anterior, transmitíusenos que este ano dende a Federación de ANPAS non habería programa Cóxegas para a conciliación no mes de Setembro.

Por este motivo dende a xunta directiva procuramos atopar unha alternativa para todos vós e por iso chegouse a un acordo para a realización de actividades a través do Programa “Conciliaxogos” que segue estando a vosa disposición

Con todo, este mesmo luns dende o concello e por extensión dende a Federación de ANPAS comunicáronnos que finalmente sí se pode ofertar o Programa “Cóxegas” nos centros adscritos.

A continuación dámosvos a información trasladada para que todo o que queira poida inscribirse.

Debemos sinalar que se alguén xa realizou a inscrición no programa “Conciliaxogos” pero prefire facelo na oferta da Federación de ANPAS pódese pór en contacto coa empresa encargada para solicitar a devolución do diñeiro e tramitar unha nova inscrición  no programa Cóxegas.

O programa de conciliación Cóxegas realizarase no mes de setembro baixo as seguintes condicións:

    Ofertarase o programa en función dos seguintes tramos de idade:

    Educación Infantil (4º, 5º e 6º curso)

    Educación Primaria (de 1º a 6º curso)

    O cociente mínima para a formación do grupo é de 10 escolares por cada tramo de idade.

    O horario do programa é de luns a venres de 16 a 18h, aínda que o horario de asistencia será elixido por cada participante no formulario de inscrición.

    Neste programa non se contempla a posibilidade de entrada ás 17h, aínda que si a saída (a condición de que así o indicou no devandito formulario).

    A cota do programa é de 15€/participante e os alumnos beneficiarios de bolsa comedor para o presente curso 2022-23 estarán exentos do pago da mesma.

    Todos os usuarios deberán abonar 4€ en concepto de seguro da actividade. Co abono de devandito seguro os escolares xa quedarán cubertos en todos os programas xestionados pola Federación no presente curso 22-23.

    A ligazón para a inscrición do devandito programa será www.fedapascoruna.org/inscripciones e estará activo a partir do 1 de setembro.

Grazas por todo e desculpade as molestias causadas

Saúdos

Un saludo familias

Como ya indicamos en una publicación anterior, se nos transmitió que este año desde la Federación de ANPAS no habría programa “Cóxegas” para la conciliación en el mes de Septiembre.

Por este motivo desde la junta directiva procuramos encontrar una alternativa para todos vosotros y por eso se llegó a un acuerdo para la realización de actividades a través del Programa “Conciliaxogos” que sigue estando vuestra disposición

Con todo, este mismo lunes desde el ayuntamiento y por extensión desde la Federación de ANPAS nos comunicaron que finalmente sí se puede ofertar el Programa “Cóxegas” en los centros adscritos.

A continuación os damos la información trasladada para que todo el que quiera pueda inscribirse.

Debemos señalar que se alguien ya realizó la inscripción en el programa “Conciliaxogos” pero prefiere hacerlo en la oferta de la Federación de ANPAS se puede poner en contacto con la empresa encargada para solicitar la devolución del dinero y tramitar una nueva inscripción en el programa “Cóxegas”

El programa de conciliación “Cóxegas” se realizará en el mes de septiembre bajo las siguientes condiciones:

    Se ofertará el programa en función de los siguientes tramos de edad:

    Educación Infantil (4º, 5º y 6º curso)

    Educación Primaria (de 1º a 6º curso)

    El ratio mínimo para la formación del grupo es de 10 escolares por cada tramo de edad.

    El horario del programa es de lunes a viernes de 16 a 18h, aunque el horario de asistencia será elegido por cada participante en el formulario de inscripción.

    En este programa no se contempla la posibilidad de entrada a las 17h, aunque sí la salida (siempre y cuando así lo indicó en el dicho formulario).

    La cuota del programa es de 15€/participante y los alumnos beneficiarios de beca comedor para el presente curso 2022-23 estarán exentos del pagado de la misma.

    Todos los usuarios deberán abonar 4€ en concepto seguro de la actividad. Con el abono de dicho seguro los escolares ya quedarán cubiertos en todos los programas gestionados por la Federación en el presente curso 22-23.

    El enlace para la inscripción del dicho programa será www.fedapascoruna.org/inscripciones y estará activo a partir del 1 de septiembre. Gracias por todo y disculpad las molestias causadas