ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN ACTIVIDADES

ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN ACTIVIDADES

Prezadas familias. Como xa publicamos anteriormente , este ano tiñamos unha oferta de actividades extraescolares tanto adscritas a Federación de Anpas como actividades externas a dita federación.

Para vosa información o día 22 saberemos cales das actividades ofertadas pola federación de Anpas son as que conseguiron formar grupos co número mínimo de nenas en nenos exixido e cales non conseguiron un número suficiente de inscricións . Por este motivo, a partir desta data poderemos publicar o cadro definitivo de actividades da Federación de Anpas para o curso 22/23.

Aquelas nenas e nenos inscritos en actividades que non conseguiron conformar un grupo mínimo poderán optar por algunha das alternativas que sí vaian a desenrolarse ou ben optar por algunha das actividades externas a federación cuxo prazo de inscrición exténdese aínda toda a semana.

Un saúdo

Queridas familias. Como ya publicamos anteriormente , este año teníamos una oferta de actividades extraescolares tanto adscritas la Federación de Anpas cómo actividades externas a dicha federación.
Para vuestra información el día 22 sabremos cuales de las actividades ofertadas por la federación de Anpas son las que consiguieron formar grupos con el número mínimo de niñas y niños exigido y cuales no consiguieron un número suficiente de inscripciones . Por este motivo, a partir de esta fecha podremos publicar el cuadro definitivo de actividades de la Federación de Anpas para el curso 22/23.
Aquellas niñas y niños inscritos en actividades que no consiguieron conformar un grupo mínimo podrán optar por alguna de las alternativas que sí vayan a desenrollarse o bien optar por alguna de las actividades externas la federación cuyo plazo de inscripción se extiendo todavía a lo largo de toda la semana

Un saludo

INFORMACIÓN ADICIONAL ACTIVIDADES

Rugby: Prezo 25 € /mes CON UNHA CAMISETA DE REGALO PERSONALIZADA. Precio 25 € al mes con UNA CAMISETA PERSONALIZADADE REGALO. Poden facerse as inscripción no seguinte correo/ Pueden hacerse las inscripciones al correo secretaria@cratcoruna.com.

TEATRO MUSICAL: Informamos que haberá unha función dos nenos e nenas afinal do curso. Informamos que habrá una acuación de los niños y nioñas al final de curso

TENIS: A partir do mes de Decembro, a actividade pasa a ter un cuto mensual que pode variar dependendo do monitor pero que soe estar entre 15-20 €/mes. A partir de Diciembre habría un coste mensual que puede variar un poco según el monitor pero suele oscilar entre 15-20 euros