ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EXTERIORES

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EXTERIORES

Bos días familias. Como xa vos imaxinades, tanto Hoxe como mañán as actividades exteriores que realizanse no patio non poderán facerse con normalidade. (Pre-patinaxe, Atletismo, Voleibol, Tenis) polo que trasladarase os nonos e nenas ben o pabillón, todos xuntos, ou buscaránse otros espazos para que os monitores estén con eles.

Queremos avisar que ante a escasez de espazo pode ser que a actividade nos se poda desenrolar coa normalidade requerida. Por iso informámosvos que aqueles pais e nais que quixeran, vaian recoller os nenos. No obstante aqueles que o precisen que saiban que os monitores estarán no centro nese horario.

Buenos días familias. Como ya os imagináis, tanto hoy como mañana, las actividades exteriores que se realizan en el patio no podrán hacerse con normalidad. (Pre-patinaje, Atletismo, Voleibol, Tenis) por lo que se trasladará a las niñas y niños bien el pabellón, todos juntos o se buscarán otros espacios para que los monitores estén con ellos.

Queremos avisar que ante la escasez de espacio puede ser que la actividad no se pueda dersarrollar con la normalidad requerida. Por eso os informamos aquellos padres y madres que quieran, vayan a recoger los niños. No obstante, aquellos que lo precisen, que sepan que los monitores estarán en el centro en ese horario.