RECORDATORIO

RECORDATORIO

Gustaríanos tamén lembrarvos que este venres 28 non haberá clases, considerándose día non lectivo polo centro

Un Saúdo