ANPA O Trisquel

Actividades extraescolares

Actividades 2021/22

ENTRADAS E SAÍDAS

Os usuarios de comedor que teñan actividades extraescolares ás 16:00 hrs. enlazan directamente a través dos monitores, sen necesidade de ter que recollelos.

Todas as entradas e salidas faranse polo portal da R/ Perpetuo Socorro. As persoas que veñen a recollelos non poden acceder de momento ó interior, facendo a espera na beirarrúa.

PERÍODO DE REALIZACIÓN:

Do 4 de outubro de 2021 ao 31 de maio de 2022.

COTAS TRIMESTRAIS A ABOAR:

Aboaranse 3 cotas ao longo do curso 21/22 nos seguintes períodos:

TODAS AS ACTIVIDADES AGÁS PROXECTOS E IDIOMAS:

  • Período outubro-decembro: 15€ por participante e actividade.
  • Período xaneiro-marzo: 15€por participante e actividade.
  • Período abril-maio: 10€ por participante e actividade.

PROXECTOS:

  • Período octubre-decembro: 18€ por participante e Proxecto.
  • Período xaneiro-marzo: 18€ por participante e Proxecto.
  • Período abril-maio: 12€ por participante e Proxecto.

IDIOMAS:

  • Período outubro-decembro: 45€ por participante.
  • Período xaneiro-marzo: 45€ por participante.
  • Período abril-maio: 30€ por participante.

A inscrición farase no prazo do 18 a 22 de setembro de 2021 na web http://app.fedapascoruna.org/inscripcioncurso/2021

Para máis información sobre as actividades ofertadas, consultar: